Työskentelyä gradu-apurahalla

Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoiden on mahdollista hakea Turun kaupungilta 2000 euron apurahoja kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin Pro Gradu –tutkielmiin. Haku on auki vuosittain lokakuun puolivälistä marraskuun puoliväliin.

Vuonna 2016 yksi apurahoista myönnettiin Turun yliopistossa maantiedettä opiskelevalle Sara Dahlströmille, jonka loppuvuodesta 2017 valmistuva tutkielma käsittelee kaupunkikeskustojen laajenemista ja niiden onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Työ on tapaustutkimus viidestä suomalaisesta keskisuuresta kaupungista.

Dahlströmin oli juuri aloittanut tutkielmansa suunnittelun, kun hän kuuli apurahamahdollisuudesta työnsä ohjaajilta. Hakuaika alkoikin pian sen jälkeen, kun aihe oli lyöty lukkoon, joten hän työsti tutkimussuunnitelmaansa samaan aikaan hakemuksen kanssa. ”Työn aihe tai rakenne ei saa apurahan myöntämisen jälkeen enää paljonkaan muuttua, joten suunnitelma pitää olla mietitty loppuun asti”, hän toteaa. Hänen kohdallaan ainoastaan yksi kaupunki tippui pois lopullisesta tutkimusasetelmasta.

Dahlström koki, että apurahan saaminen auttoi häntä toteuttamaan aineistonkeruuta. Hän keräsi aineistonsa haastattelemalla useita kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviä henkilöitä kohdekaupungeissansa Lahdessa, Porissa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Hyvinkäällä. Apurahan turvin oli mielekkäämpää matkustaa tapaamisiin. ”Olisin ehkä muutenkin matkustanut näihin kaupunkeihin, mutta kyllä asian vahvisti se, että tiesin saavani matkustamiseen kuluvat rahat takaisin”, hän pohtii.

Hakuvaiheessa kilpaillaan suunnitelman ansioilla, mutta apurahan saamisen ehtona on suunnitelman aiheessa pysyminen ja työn palauttaminen sovittuun päivämäärään mennessä. Apuraha siis maksetaan vasta jälkikäteen näiden ehtojen toteutuessa. Työskentely on itsenäistä ja työn toteutuminen opiskelijan omalla vastuulla. Dahlström ei koe, että apuraha olisi tuonut ylimääräistä stressiä gradutyöskentelyyn. ”Apuraha motivoi pysymään aikataulussa ja potki siinä vaiheessa, jos meinasi venähtää. Enemmänkin kannusti se, kun tiesi jonkun olevan kiinnostunut aiheesta”, hän kuvailee.

Siitä, onko apurahasta muutakin hyötyä kuin rahallinen korvaus, Dahlström ei vielä osaa sanoa, mutta kysyttäessä myöntää, että apurahalla työskentely voi jonkin tahon mielestä tuoda työlle lisää uskottavuutta. Vaatimuksena ei ole, että valmiita graduja täytyisi esitellä missään, mutta se mahdollisuus tietysti on, jos tutkielman tuloksista kiinnostutaan. ”Ja ainahan sitä voi itsekin yrittää tyrkyttää jonnekin, jos kokee että se voisi poikia jotakin hyötyä”, Dahlström toteaa.

Apurahan myönnöt eivät ole sidottu opintoaloihin, vaan kriteerinä korostuu aiheen hyödynnettävyys. ”Oma työni ei suoraan liity Turkuun, mutta on siihen sovellettavissa ja tuo ehkä jotain uutta näkökulmaa”, Dahlström pohtii. Hän neuvoo tulevia apurahan hakijoita olemaan uskottavia ja perustelemaan työnsä hyvin, jotta sen myöntämisestä päättävät tahot näkevät työn potentiaalin.

Vielä ehtii! Apurahahaku on auki 17.11.2017 asti. Lisätietoa ja hakuohjeet Turun kaupungin sivuilla http://www.turku.fi/turku-tieto/kaupunkitutkimus/turun-kaupungin-apurahat-pro-gradu-tutkielmiin

14.11.2017, 5:16 pm rijosi