Opetus

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden (25-35 op) tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suuntautua kaupunkitutkimukseen eri oppiaineissa.

Kaupunkitutkimus valmentaa työelämässä monipuolisiin kaupunki-, alue- ja paikallisen kehittämisen tehtäviin, joita löytyy niin yksityiseltä kuin julkiselta sektoriltakin. Kaupunkitutkimus on arvostettu ja monipuolinen sivuaine.

Pakolliset ja valinnaiset kurssit

Pakollisia kursseja ovat johdatus kaupunkitutkimukseen (järjestetään syksyisin) ja teemaseminaari (järjestetään keväisin). Kaikki muut kurssit ovat valinnaisia.

Kokonaisuudessa on tarjolla mm. sosiologian, maantieteen, kulttuuri- ja historia-aineiden, taloustieteen, talousmaantieteen, Itä-Aasian tutkimuksen ja julkishallinnon (ÅA) tuottamia sekä kaupunkitutkimuksen omia kursseja. Pepin lista on kattava, mutta yksittäisiä uusia kursseja voi tulla tarjolle myös kesken opintovuoden. Niistä saat tiedon liittymällä opiskelijoiden sähköpostilistalle täältä.

Kokonaisuuteen voi hyväksyttää myös opiskelijavaihdossa (Erasmus jmv.) tai kansainvälisillä verkkoalustoilla (esim. EDX ja Coursera) suoritettuja kursseja. Korvaavuudesta tulee neuvotella etukäteen vastuuopettaja Sampo Ruoppilan kanssa. Vinkki: valitkaa verkkoalustoilta muita kuin alkeiskursseja.

Aiemmat opinnot

On suositeltavaa, että olet suorittanut pääaineessasi 1-3 vuoden opinnot aloittaessasi opintokokonaisuuden.

Ilmoittautuminen kursseille

Tarkista kunkin kurssin verkkosivulta ilmoittautumiskäytännöt ja noudata niitä. Samasta paikasta löytyvät tarkemmat kurssikuvaukset sekä opetuksen ajat ja paikat.

Opinto-oikeudet

Turun yliopiston opiskelijoiden tulee hakea opinto-oikeus Åbo Akademiin, ja päin vastoin, JOOPAS-palvelun kautta. Se on vain muodollisuus, mutta pakollinen sellainen.

Opi ja sovella

Kaupunkitutkimus on käytännönläheinen tutkimusala, joten moniin kursseihin sisältyy erilaisia soveltavia osuuksia. Pyrkimys on että tarjolla olisi myös käytännössä oppimiseen painottuvia kursseja, mieluiten toteutettuna kansainvälisenä yhteistyönä. Tällainen oli mm. latvialaisten ja virolaisten yliopistojen kanssa kolmivuotisena yhteistyönä toteutettu Localized learning of urban planning and policy in the Baltic Sea Region (6 ECTS), joka järjestettiin 2016 Rezeknessä, 2017 Narvassa ja 2018 Turussa. Keväällä 2017 järjestetyllä Location-based social media data analysis (4 ECTS) kurssilla opiskelijaryhmät hyödynsivät sosiaalisen median, erityisesti Instagramin dataa erilaisiin julkisen tilan analyyseihin Turussa. Uusi asuinalueiden kehittämiseen kohdistuva kansainvälinen kurssi on tulossa syksyllä 2021.

Turun kaupunki myöntää vuosittain apurahoja kaupunkitutkimusohjelman mukaisiin Pro Gradu -tutkielmiin. Lue esimerkki apurahalla työstetystä tutkielmasta täältä.

17.08.2020, 2:12 pm samruo