Ajankohtaista

Turun kaupunkitutkimusohjelma

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Sen puitteissa rahoitetaan kaupunkien kehitystä koskevaa akateemista tutkimusta, joka tuottaa tietoa myös kaupungin päätöksenteon tueksi. Tutkimukset kohdistuvat yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa sekä kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö käynnistyi 2009 ja ohjelmassa on menossa kolmas kausi (2019-2023).

Opiskelu

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuden kurssit on listattu kattavasti PEPPIIN (opinto-oppaaseen). Uudet tarjolle tulevat kurssit pyritään päivittämään sinne per heti. Kursseista ja erilaisista kaupunkitutkimuksen tapahtumista tiedotetaan myös kaupunkitutkimuksen opiskelijoiden sähköpostilistalla, johon kannattaa liittyä pysyäkseen jyvällä ajankohtaisesta.

Turun graduapurahat

Turun kaupunkitutkimusohjelma jakaa joka vuosi apurahoja ohjelmaa toteuttaviin Pro Graduihin. Hakuaika on viikoilla 42-46. Lisätietoja täältä ja voit myös katsoa minkälaisiin aiheisiin apurahoja myönnettiin vuosina 2018 ja 2019.

17.08.2020, 2:36 pm samruo